Karácsony ünnepe

Szentestéhez közeledve Karácsony történetével kedveskedve kívánunk

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

„A szeretet megosztásának nincs határa, ezért az igazi szeretetből fakadó boldogság is határtalan” Thomas Merton. 

Karácsony ünnepén a keresztény világ Jézus Krisztus születésére emlékezik. Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget a bűntől. A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a szeretet ünnepét jelképezi. Ekkor szeretteinknek, barátainknak ajándékokkal kedveskedünk. Karácsonyt a nyugati keresztény világ december 25-én, míg a keleti keresztény egyház a Julián naptár használatával január 7-én tartja.

A karácsony szó a szláv korcun szóból származik (a hivatalos nyelvészet szerint). Ez a szó arra utal, amikor a Nap a téli napfordulót átlépi és újból hosszabbodnak a nappalok. Egyes elképzelések szerint egy olyan időszámításból ered, ahol a téli napforduló volt az új év kezdete, ennek megfelelően a karácsony az új évbe való átlépést jelentette.

Karácsony ünnepe Jézus előtt is létezett már, csak akkor más színezete volt. Ekkor a fény diadalát ünnepelték, a halál és a sötétség felett. A Római Birodalomban terjedőben volt a Napisten kultusza, valamint számos más vallási ünnep. A karácsonyt, mint ünnepet az időszámításunk szerint 325-ben megrendezett niceai zsinat óta tartjuk számon. Ez első zsinatot Konstantin római császár hívta össze Nikaiaban. A zsinat más néven szinódus, a keresztény egyház püspökei számára az első egyetemes tanácskozás volt. Ebbe az ünnepi körbe építették be a kereszténység ünnepét.

karácsony gyertyák

Karácsony

A kereszténység elterjedésével szükségessé vált egy olyan ünnep, melyet liturgikus elemekkel szebbé lehetett tenni. Jézus születéséhez több csodálatos esemény is kapcsolódik. Názáreti Jézus i.e. 4 körül született Betlehem városában. Gábriel angyal az angyali üdvözletben hírt ad Szűz Máriának, hogy gyermeke fog születni és Jézus lesz a neve. Édesanyja Mária, aki szűzen fogant, így kapta a szűz Mária nevet. A napkeleti bölcsek látták a zsidók új királyának betlehemi csillagát, ezért elutaztak hozzá, hogy hódoljanak neki.

Nevelőapját Józsefet (később Szent József), angyal értesítette, hogy meneküljön a család Egyiptomba. Heródes kiirtotta Jézussal egyidős fiúkat, halála után ugyancsak egy angyal segített a családnak a visszatérésben. Názáretben telepedtek le, és Jézus itt nőtt fel. Keresztelő János megkeresztelte, majd tizenkét tanítványt gyűjtött maga köré. Velük járta Izraelt, tanította a népet és erkölcsi útmutatásokat adott nekik, gyógyította a betegeket.

Tanító évei az utolsó vacsorával értek véget. Húsvét táján egyik tanítványa, Júdás elárulta tartózkodási helyét. A hatóságok a zsidó tanács megbízásából letartóztatták, megkínozták és átadták a római helytartónak Quintus Pontius Pilatusnak, aki keresztre feszítésre ítélte. A keresztet Jézusnak magának kellett vinnie a Golgota hegyre. Ennek eseménytörténete, mai néven keresztút, a tizennégy stáció.

Az újszövetség szerint harmadnapra feltámadt, ezután, mint feltámadt Krisztus jelent meg tanítványainak. Megbízást adott nekik pünkösdkor, hogy vigyék tovább az örömhírt, az evangéliumot.

A karácsony hagyomány világa, mind európai, magyar vonatkozásban a leggazdagabb, köztük a karácsonyfa állítása hívők és nem hívők számára egyaránt hozzátartozik az ünnephez. Ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus az édesanyjával, Máriával és Szent Józseffel.

A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol tisztelete a korai keresztény időkben kezdődött. A jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered.

A karácsonyfa állítás hagyománya a XVII. századtól terjedt el a Német-Római Birodalomban, mikor a keresztények elkezdtek feldíszített fenyőfákat állítani otthonaikban. Valószínűleg Luther Márton volt az első, aki égő gyertyákkal díszített fel karácsonyfát. A szokás Berlinből került át Bécsbe, 19. században, ahol arisztokrata családok körében gyorsan elterjed.

Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben, elterjesztésében jelentős szerepe volt a Podmaniczky és Bezerédy családoknak is.

Ajándék ötletek Karácsonyra