Tájékoztató a honlaphoz kapcsolódó adatkezeléshez

Adatkezelő: EKES MANUFAKTURA S.R.L.
Cím: Oradea, str. Mestesugarilor 75/B, Bihor, Romania,
Cégjegyzék szám: J05/530/2013,
Adószám: RO31435145
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)Az adatkezelés helye: Oradea, str. Mestesugarilor 75/B, Bihor, Romania,

I. ALAPADATOK

Az adatkezelő elérhetőségei:
Levelezési cím: Oradea, str. Mestesugarilor 75/B, Bihor, Romania,
Telefon:

+36 (20) 233-9899, +36 (20) 531-0543
Email: info@lautuscosmetics.com

Adatfeldolgozók:
Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi szolgáltatók kivételével:

Megrendelések kiszállítása:
Csomagpiac Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1/b

Cégjegyzékszám:13-09-144907
Adószám: 14864021-2-13

Számlázási adatok átadása könyvelőnek:
Siteri Atila.
Székhely: Oradea
Adószám:

A hírlevél szolgáltatás nyújtója
Adószám: Cégjegyzék szám:
A webtárhely szolgáltatás nyújtója:
EV2 Internet Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 120-122
Telefonszáma: +36 (1) 460-0104
www.cpanel.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:
Levelezési cím: Oradea, str. Mestesugarilor 75/B, Bihor, Romania,
Telefon:

+36 (20) 233-9899, +36 (20) 531-0543
Email: info@lautuscosmetics.com

Adatfeldolgozók:
Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi szolgáltatók kivételével:

Megrendelések kiszállítása:

Csomagpont Logisztika Kft.
1067 Budapest, Szondi utca 15.
Telefon: +36 30 923 5157
E-mail: info@csomagpont.com

Számlázási adatok átadása könyvelőnek:
Siteri Atila.
Székhely: Oradea
Adószám:

A hírlevél szolgáltatás nyújtója
Adószám: Cégjegyzék szám:
A webtárhely szolgáltatás nyújtója:
EV2 Internet Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 120-122
Telefonszáma: +36 (1) 460-0104
www.cpanel.hu

II. ALAPELVEK

Az Adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége során elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a látogatók, hírlevélre feliratkozók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a hatályos jogszabályok betartását.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.;
– személyes adatok feldolgozása és szabad mozgása tekintetében a magánszemélyek védelméről szóló, 677/2001 számú, módosított és kiegészített Törvény;
– az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a feliratkozást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

III. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az Adatkezelő a vásárlók, illetve a tájékoztató és gazdasági reklámot tartalmazó hírlevélre feliratkozók adatait kezeli, amennyiben az érintettek a hírlevelek küldéséhez megadták a hozzájárulásukat.

SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatok kezelésének jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:

Amennyiben Ön hozzájárulást ad a hírlevelek és gazdasági reklámtevékenységet hírlevelek küldéséhez, abban az esetben az Adatkezelő mindaddig küldhet Önnek hírlevelet, amíg az ezekhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevelekről történő leiratkozás visszavonását Ön bármikor kérheti az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. telefonon, email üzenetben, az emailek alján található leiratkozó linkre kattintva, postai levélben, stb.).

KORLÁTOZÁSOK:

AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ, KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT.

Az adatkezelőnek azonban nem áll módjában az adatkezeléshez hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a felhasználó, illetve annak törvényes képviselője felel azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Amennyiben az Adatkezelő ilyen adatokról szerez tudomást, zárolja és törli azokat.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A) LÁTOGATÓK ADATAI

Adatkezelő nem kezeli a látogatók személyes adatait. Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ a megfelelőbb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezek a fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználók oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.


B.) ONLINE VÁSÁRLÁS

Az adatkezelés célja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás megvalósítása
Az adatkezelés jogalapja: 

A kezelt adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma, szállítási címe és neve
Az adatok kezelésének időtartama: A számlázási adatokat a számviteli törvény alapján 5 +3 évig őrizzük meg.


C.) HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: amennyiben az érintett ezt is igényelte, kozmetikai termékekkel és egészséges életmóddal kapcsolatos hasznos tudnivalók, tájékoztatók, gazdasági reklámcélú hírlevelek, illetve az ilyen termékre vonatkozó nyereményjáték értesítőket küldeni önkéntes kérésre.
Az adatkezelés jogalapja: 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatok kezelésének időtartama: az érintett általi hozzájárulás visszavonásig, de legkésőbb 8 évig.


D.) LEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben a tájékoztató és reklámcélú hírlevelekkel kapcsolatban kérdése, problémája, vagy konkrét panasza van, a fent megadott, illetve a honlap Kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeken közölheti ezeket.
Az Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a panasz kezelésétől, illetve az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

E. ) MEGTÉVESZTŐEN VAGY TÉVESEN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy nagyfokú gondatlanságból vagy szándékosan az érintett más személy személyes adatát adta meg, az adatokat kapcsolatfelvétel nélkül törli, és haladéktalanul blokkolja az érintett e-mail címét a megelőzés érdekében.

Amennyiben a megtévesztő módon vagy tévesen megadott e-mail címről a feltételezett feliratkozóval történő kapcsolatfelvétel során szerez  tudomást az Adatkezelő, az érintett adatait törli, továbbá az incidensért felelős személy által megadott e-mail címet blokkolja a további incidensek megelőzése céljából és szükség esetén akár hatósági lépéseket is tesz.

V. LEHETŐSÉGEK A JOGORVOSLATRA

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. telefonon, email üzenetben, az emailek alján található leiratkozó linkre kattintva, postai levélben, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

3. Az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot nem orvosolható jogszerűen -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

5. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (hírlevél) külön-külön korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen visszavonható az itt megadott elérhetőségeken.


B. Tájékoztatás

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adai kezeléséről az itt megjelölt elérhetőségen.

2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti tartalommal.


C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

1.a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelést;

1.b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

1.c. valamely egyéb, törvényben meghatározott esetben.

2. Ha az Adatkezelő megállapítja a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adat átvevőjének részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság  megállapította a tiltakozás jogosságát.


D. Igény bejelentése

1. Szóbeli panaszt az alábbi telefonszámokon lehet tenni:

+36 (20) 233-9899, +36 (20) 531-0543

2. Panaszbejelentés írásban: az adatkezeléshez kapcsolódó bármilyen panaszt írásban az alábbi e-mail címen lehet megtenni:
info@lautuscosmetics.com
 


E. Jogorvoslati lehetőségek

1. Problémáját kérjük közvetlenül felénk jelezze, és a panasz megszüntetése érdekében megteszünk minden szükséges intézkedést.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.